เทรนด์การแต่งกายตามยุคสมัยของผู้หญิง

Trend-of-dress-by-the-era-of-women.

ที่มา และความเป็นมาของแฟชั่นเสื้อผ้า

แฟชั่น เป็นคำมาจากภาษาอังกฤษ โดยมีความหมายแบบง่ายๆว่า ตามสมัยนิยม หรือคำอธิบายแบบยาวๆ คือ เป็นที่ยอมรับจนเกิดเป็นค่านิยมขึ้นมา ซึ่งแฟชั่นจะแค่เป็นช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้น มีความแตกต่างจากคำว่า วิวัฒนาการเยอะ เพราะ  วิวัฒนาการ คือการเปลี่ยนแปลงแบบต้องใช้ระยะเวลาอันยาวนานอีกทั้งยังสามารถถ่ายทอดไปสู่ลูกหลานได้ ตามปกติคำว่าแฟชั่น มีความหมายในเรื่องของการแต่งตัว

เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มจัดเป็น 1 ในปัจจัย 4 ที่มนุษย์ต้องการใช้ในการดำรงชีวิต เสื้อผ้าคือสิ่งที่ใส่เพื่อปกปิดร่างกายรวมทั้งให้ความอบอุ่น เมื่อความเจริญเกิดขึ้นจึงทำให้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามยุคสมัย ไม่มีหยุดนิ่ง นอกจากนี้เสื้อผ้ายังเป็นเครื่องบ่งบอกถึงสถานะของผู้สวมใส่ได้ด้วย เช่น ฐานะ, เชื้อชาติ, รสนิยม เป็นต้น   การพัฒนาของแฟชั่นของแต่ละยุคมีความแตกต่างกันมาก ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสาเหตุหลายอย่าง เช่น  เศรษฐกิจ, ภูมิอากาศ, เป็นต้น ต่อมาในศตวรรษที่ 20 แฟชั่นการแต่งกายมีการพัฒนาไปมาก โดยเฉพาะในปี ค.ศ. 1920 – 1930 หรือยุคFlapper ในยุคนี้ผู้หญิงใส่กระโปรงสั้นเป็นครั้งแรกของโลก  ต่อจากนั้นเศรษฐกิจมีการตกต่ำลงจากสงคราม ทำให้ผู้หญิงต้องออกจากบ้านเพื่อไปทำงาน ดังนั้นเสื้อผ้าที่ผู้หญิงสวมใส่ในช่วงนี้ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปเพื่อความคล่องตัว สร้างประโยชน์ให้แก่ผู้สวมใส่ขยับตัวได้ง่ายมากขึ้น จึงเป็นเรื่องปกติที่กางเกงเกิดความฮิตขึ้นมา ตั้งแต่ยุคFlapperเป็นต้นมา แฟชั่นการแต่งตัวของโลกได้เข้าไปสู่สากลมากขึ้น  เนื่องจากการพัฒนาทางการสื่อสารระหว่างโลกตะวันตกและตะวันออกมีการเปิดกว้างมากขึ้น มีการเดินทางไปมาหาสู่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกัน ทำให้แฟชั่นของตะวันตกเข้ามามีบทบาททางตะวันออก เช่น ตอนมีการผลักดันให้ชาวไทยต้องสวมหมวก หรือ ให้ผู้หญิงเลิกใส่โจงกะเบน เป็นต้น เพราะต้องการความเป็นสากลในสังคม โดยลักษณะของบรรดาเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายในแต่ละยุคสมัย มีการเรียกว่า สไตล์  และแน่นอนว่าแต่ละคนมีสไตล์การแต่งตัวไม่เหมือนกัน ยกตัวอย่างเช่น บางคนชอบแต่งตัวสไตล์ Punk หรือวัยรุ่นสาวๆชอบสไตล์Sexy  เป็นต้น ส่วนคำว่า เทรนด์  หมายถึงแฟชั่นล่าสุด ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมของสังคม  ในปัจจุบันนี้สไตล์การแต่งตัวแบ่งออกได้หลายประเภทนับไม่ถ้วน โดยบางสไตล์ก็ถือว่าตกยุคเชยไปแล้วหากมองจากปัจจุบัน ส่วนบางอย่างถือว่าเป็นรูปแบบอมตะ คือต่อให้แต่งเมื่อไร ก็ไม่ถูกมองว่าเชยหรือตกรุ่น เช่น กางเกงยีนส์ แต่ที่น่าแปลกใจก็คือบางสไตล์ที่ตกยุคไปแล้วกลับหมุนเวียนมาฮิตอีกครั้ง